Acıbadem Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Acıbadem Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu  üniversite web sitesinden (www.acibadem.edu.tr) temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Acıbadem Üniversitesi yüksek lisans tezleri, master, MBA ve doktora tezleri için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Acıbadem üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Acıbadem üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Acıbadem Üniversitesi tez yazım yönergesi
Acıbadem Üniversitesi Tez yazım kuralları
Acıbadem Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Acıbadem Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Acıbadem Üniversitesi Tez düzenleme
Acıbadem Üniversitesi intihal oranı düşürme
Acıbadem Üniversitesi tez merkezi

Acıbadem Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Acıbadem Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu