Ankara Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Ankara Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Ankara Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Ankara Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Ankara Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Ankara Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Ankara Üniversitesi tez yazım yönergesi
Ankara Üniversitesi Tez yazım kuralları
Ankara Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Ankara Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Ankara Üniversitesi Tez düzenleme
Ankara Üniversitesi intihal oranı düşürme
Ankara Üniversitesi tez merkezi

Ankara Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu