Anketler özellikle sosyal bilimlerle ilgili çalışmalarda sıkça kullanılan bir çalışma türüdür. Bununla beraber, anketlerin kullanım alanları için bir kısıtlamadan bahsetmek söz konusu değildir. Bir anket çalışmasında, düzenlenmiş, ayrıntılı ve kapsamlı sorularla bir tutum veya davranış hakkında bilgi edinilmeye çalışılır.

Anket çalışması, bir istatistiki çalışmanın veri toplama aşamasını oluşturur. Bu aşamada, bir hipotezi incelemek için bir hedef kitleye çeşitli sorular sorulur. Bu sorular, sıradan sorular değildir. Bu sorularla, bir tutum ve davranış hakkında bilgi edinileceği için sorunların özenle hazırlanması gerekmektedir. Birçok istatistiki analizde, anketlerden edilen veriler aracılığı ile çeşitli yorumlar yapılır. Bu analizlerde, güvenilirlik analizleri, hipotez testleri ve tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülebilir.

tezhazirlamamerkezi.com olarak, akademik düzeydeki anketleriniz için danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz. Böylece daha tutarlı ve amaca yönelik anketler hazırlayabilir ve anket sonuçlarınızı doğru bir şekilde yorumlayabilirsiniz.

Anket danışmanlık hizmeti sipariş verirken aşağıdaki uyarıları dikkate almanız çalışmanızın kalitesini artıracaktır.

  • Çalışmanızın amacını doğru olarak belirleyiniz ve sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmında açıkça belirtiniz.
  • Hipotezlerinizi (H0, H1 vb.) belirleyiniz ve sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmında açıkça belirtiniz.
  • Anket sorularınızın, amaç ve hipotezle ilişkili olduğuna emin olunuz.
  • Eğer anket sorularınız hazır değilse, sorularla hangi tutumların belirleneceğini, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmında açıkça belirtiniz.
  • Anketlerin hedef kitle tarafından doldurulması uzun süreli bir çalışmadır(en az 1-4 ay arası). Ayrıca hedef kitlenin büyük bir kısmı anketleri doldurmada isteksizdir.
  • Anket sonuçlarınızın daha hızlı analiz edilmesi için, anket sonuçlarınızı dijital ortamda düzenlenmiş olarak gönderiniz.

Çalışmanızla ilgili bilgileri talep formu ile gönderebilirsiniz.

Anket Analiz Hizmeti