Arel Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Arel Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez hazırlama, proje yazımı ve ödev hazırlama sürecinde şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Arel Üniversitesi için tez yazımı yaparken tez ve projeyi üniversitenizin tez / proje yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Arel Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Arel Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Arel Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Arel Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Arel Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Arel Üniversitesi Tez düzenleme
Arel Üniversitesi tez yazım yönergesi
Arel Üniversitesi Tez yazım kuralları
Arel Üniversitesi intihal oranı düşürülür
Arel Üniversitesi tez danışmanlık merkezi

Arel Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Arel Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu