Atılım Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Atılım Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Atılım Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Atılım Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Atılım Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Atılım Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Atılım Üniversitesi tez yazım yönergesi
Atılım Üniversitesi Tez yazım kuralları
Atılım Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Atılım Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Atılım Üniversitesi Tez düzenleme
Atılım Üniversitesi intihal oranı düşürme
Atılım Üniversitesi tez merkezi

Atılım Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Atılım Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu