Avrasya Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Avrasya Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Avrasya Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Avrasya Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Avrasya Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Avrasya Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Avrasya Üniversitesi tez yazım yönergesi
Avrasya Üniversitesi Tez yazım kuralları
Avrasya Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Avrasya Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Avrasya Üniversitesi Tez düzenleme
Avrasya Üniversitesi intihal oranı düşürme
Avrasya Üniversitesi tez merkezi

Avrasya Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Avrasya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu