Aydın Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Aydın Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Aydın Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Aydın Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Aydın Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Aydın Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Aydın Üniversitesi tez yazım yönergesi
Aydın Üniversitesi Tez yazım kuralları
Aydın Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Aydın Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Aydın Üniversitesi Tez düzenleme
Aydın Üniversitesi intihal oranı düşürme
Aydın Üniversitesi tez merkezi

Aydın Üniversitesi için tüm yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Aydın Üniversitesi tez yazım kılavuzu