Proje hazırlama hizmetimizden yararlanmak için iletişim bölümünden irtibata geçebilir veya info@tezhazirlamamerkezi.com dan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Size örnek olması amacı ile roje hazırlama kuralları içeren bir yazıyı paylaşıyoruz

Proje Konusunun Belirlenmesi:
Proje konunuzu danışmanızla birlikte kuracağınız yoğun ve verimli bir e-posta iletişimi ile mümkün en kısa sürede belirlemeniz beklenmektedir. Proje konusu olabileceğini değerlendirdiğiniz ilgi alanınızdaki üç (3) konuyu e-posta ile danışmanınıza bildiriniz. Proje konusunun mümkün olduğunca ilgi alanınız ve çalıştığınız sektör ile ilgili olması sizin verilere ulaşmanızı kolaylaştırabilecektir. Bunun yanında danışmanınızın çalıştığı akademik alanlar da uyumlu çalışmanızı olumlu etkileyebilecektir. Bu iki yaklaşım arasında dengenin tesisi önemlidir. Sonuç itibariyle, danışmanınızın yapacağı tavsiye ve yönlendirmeler neticesinde proje konusunu danışmanınızın onayı ile belirleyiniz.

Proje konusu belirlendikten sonra, proje konusu ile ilgili kapsamlı bir kaynak taraması aşamasına geçiniz. Bu süreçte konunuz ile ilgili elde edeceğiniz teorik birikimin ışığında araştırma sorularınızı, alt sorularını, araştırma yönteminizi ve araştırma kapsamını belirleyerek danışmanınızla bunları paylaşınız.

Bu sürecin ürünü olarak “Proje Öneri” formunuzu doldurup imzalayarak danışmanınıza ulaştırınız ve danışmanınızın da bunu imzalamasını temin ediniz. Proje öneri formunu ve doldurma bilgilerine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Proje öneri formu öğrenci ile danışmanı arasında yapılacak bitirme projesinin kapsamı hakkında bir sözleşmedir.

Proje Zaman Planlaması ve Yönetimi:
Bitirme projesi internet sayfasında ilan edilen Proje faaliyet takvimi esastır. Bitirme Projenizin bir zaman sınırı içerisinde bitirilmesi gerektiğinden ve geçmişte yaşanan tecrübeler dikkate alındığında, öğrenci ve danışmanların bu takvime azami dikkat göstermesi sürecin uyumlu ve sıkıntısız geçmesini sağlayabilecektir. Bitirme projesinin belirtilen faaliyet takvimi neticesinde danışmanınız ile yapacağınız proje öneri formu çerçevesinde tamamlanması öğrencinin temel sorumluluğudur. Çalışma ortamınızdaki yoğunlarını da dikkate alarak zaman yönetiminizi en iyi şekilde yapmanızı beklemekteyiz.

Proje Yazım Kuralları:
Proje yazımında uyulması gerekli kurallar ve yazım formatlarını bitirime projesi internet sayfasında “Proje Yazım Kılavuzu” bölümünde bulabilirsiniz.

Proje İçerik Çalışmaları:
Proje öneri formunda belirlenen araştırma yöntemine göre gerekli analiz ve diğer içerik çalışmalarının safha safha tamamlandığında proje danışmanlarınıza iletip görüş ve onayını alınız.

Proje dokümanını yazmaya başladığınızda bölüm bölüm yazma işlemini yaparak her bölümün tamamlanması neticesinde proje danışmanınıza gönderiniz ve değişiklik taleplerini yapınız. Böylece çalışmanız bir mantıki akış içerisinde ve zamanında tamamlanabilecektir.

Proje Teslimi:
Projenizin tamamlandığını danışmanınız onayladıktan sonra proje teslim sürecine başlayabilirsiniz. Projenizi bitirme projesi internet sayfasında belirtilen kapak formu kullanılarak 2 suret beyaz ciltli olarak ve proje dokümanlarını içeren bir CD ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edeceksiniz. Danışmanınızın hazırlayacağı Proje Onay Formu (ekinde Proje Öneri Formu ile birlikte) Sosyal Bilimler Enstitüsüne ulaştığında bitirme proje notunuz sisteme işlenecektir.

Proje Değerlendirmesi:
Projeniz danışmanınız tarafından başarılı (BI) / başarısız (BZ) olarak değerlendirilecek ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bildirilecektir.

İletişim:
Proje başarısını iyi iletişim arttıracaktır. Bu nedenle özellikle danışmanınız ile olan iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanınız

Bahçeşehir üniversitesi proje yazım kılavuzu