Bahçeşehir Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Bahçeşehir Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez hazırlama, proje yazımı ve ödev hazırlamak için şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Bahçeşehir Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin tez yazım yönergesi çerçevesinde hazırlamanız gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez proje yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Hazırladığınız akademik dökümanlar için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Tüm öğrenciler için akademik destek ve danışmanlık hizmeti, sunum hazırlama hizmetleri verilir. Hazırladığınız çalışmalar için eğer intihal – benzerlik oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal – benzerlik oranı düşürme konusunda destek verilir.

Bahçeşehir Üniversitesi tez yazım yönergesi
Bahçeşehir Üniversitesi Tez yazım kuralları
Bahçeşehir Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Bahçeşehir Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Bahçeşehir Üniversitesi Tez düzenleme
Bahçeşehir Üniversitesi intihal oranı düşürme

Bahçeşehir Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme alanındaki sorularınızı talep formu ile gönderebilirsiniz.

Bahçeşehir Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu