Başkent Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Başkent Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Başkent Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Başkent Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Başkent Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Başkent Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Başkent Üniversitesi tez yazım yönergesi
Başkent Üniversitesi Tez yazım kuralları
Başkent Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Başkent Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Başkent Üniversitesi Tez düzenleme
Başkent Üniversitesi intihal oranı düşürme
Başkent Üniversitesi tez merkezi

Başkent Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu