Bilkent Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Bilkent Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Bilkent Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Bilkent Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Bilkent Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Bilkent Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Bilkent Üniversitesi tez yazım yönergesi
Bilkent Üniversitesi Tez yazım kuralları
Bilkent Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Bilkent Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Bilkent Üniversitesi Tez düzenleme
Bilkent Üniversitesi intihal oranı düşürme
Bilkent Üniversitesi tez merkezi

Bilkent Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu