Çankaya Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Çankaya Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Çankaya Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Çankaya Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Çankaya Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Çankaya Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Çankaya Üniversitesi tez yazım yönergesi
Çankaya Üniversitesi Tez yazım kuralları
Çankaya Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Çankaya Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Çankaya Üniversitesi Tez düzenleme
Çankaya Üniversitesi intihal oranı düşürme
Çankaya Üniversitesi tez merkezi

Çankaya Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Çankaya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu