Doğuş Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Doğuş Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Doğuş Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Doğuş Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Doğuş Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Doğuş Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Doğuş Üniversitesi tez yazım yönergesi
Doğuş Üniversitesi Tez yazım kuralları
Doğuş Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Doğuş Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Doğuş Üniversitesi Tez düzenleme
Doğuş Üniversitesi intihal oranı düşürme
Doğuş Üniversitesi tez merkezi

Doğuş Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Doğuş Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu