Ege Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Ege Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Ege Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Ege Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Ege Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Ege Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Ege Üniversitesi tez yazım yönergesi
Ege Üniversitesi Tez yazım kuralları
Ege Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Ege Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Ege Üniversitesi Tez düzenleme
Ege Üniversitesi intihal oranı düşürme
Ege Üniversitesi tez merkezi

Ege Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Ege Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu