Gazi Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Gazi Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Gazi Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Gazi Üniversitesi tezleri için ttz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Gazi Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Gazi Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Gazi Üniversitesi tez yazım yönergesi
Gazi Üniversitesi Tez yazım kuralları
Gazi Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Gazi Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Gazi Üniversitesi Tez düzenleme
Gazi Üniversitesi intihal oranı düşürme
Gazi Üniversitesi tez merkezi

Gazi Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu