Gelişim Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Gelişim Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Gelişim Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Gelişim Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Gelişim Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Gelişim Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Gelişim Üniversitesi tez yazım yönergesi
Gelişim Üniversitesi Tez yazım kuralları
Gelişim Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Gelişim Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Gelişim Üniversitesi Tez düzenleme
Gelişim Üniversitesi intihal oranı düşürme
Gelişim Üniversitesi tez merkezi
Gelişim Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü
Gelişim Üniversitesi fen edebiyat fakültesi

Gelişim Üniversitesi için tüm yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Gelişim Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu