Haliç Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Haliç Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Haliç Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Haliç Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Haliç Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Haliç Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Haliç Üniversitesi tez yazım yönergesi
Haliç Üniversitesi Tez yazım kuralları
Haliç Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Haliç Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Haliç Üniversitesi Tez düzenleme
Haliç Üniversitesi intihal oranı düşürme
Haliç Üniversitesi tez merkezi

Haliç Üniversitesi tez yazım kılavuzu ve yazım kılavuzuna göre düzenleme taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Haliç Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu