Işık Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Işık Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Işık Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Işık Üniversitesi tezleri için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Işık Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Işık Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Işık Üniversitesi tez yazım yönergesi
Işık Üniversitesi Tez yazım kuralları
Işık Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Işık Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Işık Üniversitesi Tez düzenleme
Işık Üniversitesi intihal oranı düşürme
Işık Üniversitesi tez merkezi

Işık Üniversitesi için tüm yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Işık Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu