İstanbul Bilim Üniversitesi tez yazım kılavuzu, İstanbul Bilim Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. İstanbul Bilim Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. İstanbul Bilim Üniversitesi tezleri için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. İstanbul Bilim Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. İstanbul Bilim Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

İstanbul Bilim Üniversitesi tez yazım yönergesi
İstanbul Bilim Üniversitesi Tez yazım kuralları
İstanbul Bilim Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
İstanbul Bilim Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
İstanbul Bilim Üniversitesi Tez düzenleme
İstanbul Bilim Üniversitesi intihal oranı düşürme
İstanbul Bilim Üniversitesi tez merkezi

İstanbul Bilim Üniversitesi için tüm yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

İstanbul Bilim Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu