İstanbul Üniversitesi tez yazım kılavuzu, İstanbul Üniversitesi lisans, yüksek lisans, MBA, master ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. İstanbul Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. İstanbul Üniversitesi tezleri için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. İstanbul Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

İstanbul Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi için hazırlanmış örnek tezler, örnek projeler, tez örnekleri, proje örnekleri temin edilir. Tez proje yazımı öncesinde tez konuları veya proje konuları isterseniz tez konu tespiti, proje konu tespiti, konu belirleme hizmeti veriyoruz.

İstanbul Üniversitesi tez yazım yönergesi
İstanbul Üniversitesi Tez yazım kuralları
İstanbul Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
İstanbul Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
İstanbul Üniversitesi Tez düzenleme
İstanbul Üniversitesi intihal oranı düşürme
İstanbul Üniversitesi tez merkezi

İstanbul Üniversitesi için tüm tez, proje, ödev yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu