İstatistiki analizler birçok çalışmanın(proje, ödev, tez vb.) temelini oluşturmaktadır. İstatistiki çalışmalarda genel olarak veri analizi ve yorumlama çalışmaları yürütülmektedir.

İstatistiki çalışmalarda genellikle;

  • Verilerin toplanması
  • Verilerin düzenlenmesi
  • Verilerin istatistiki yazılımlara yüklenmesi
  • Verilerin analizi
  • Verilerin yorumlanması çalışmaları yürütülür.

İstatistiki çalışmalarda en önemli nokta, amaçların ve hipotezlerin belirlenmesidir. Bununla beraber metodun belirlenmesi de önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Çoğu öğrenci, bir istatistiki çalışmada hangi metodu uygulayacağına karar verememektedir. Bu konuda uzmanların yardımına ihtiyaç duyulabilir. Hipotez ve metot belirlendikten sonra bir istatistik yazılımı aracılığı ile veriler analiz edilir ve sonuçlar yorumlanır.

 

tezhazirlamamerkezi.com olarak sizlere önerimiz, bir istatistiki çalışmaya başlamadan önce, çalışmanın amaç ve hipotezlerini belirlemenizdir. Ayrıca çalışmalarınızın daha hızlı yürütülmesi için çalışma ile ilgili verileri elektronik ortamda uzmanlarımıza ulaştırabilirsiniz.

Çalışmanız ile ilgili sipariş verirken aşağıdaki uyarıları dikkate almanız çalışmanızın kalitesini artıracaktır.

  • Çalışmanızın amacını, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmında açıkça belirtiniz.
  • Çalışmanızla ilgili beklentileri ve püf noktaları, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmında açıkça belirtiniz.
  • Çalışmanızla ilgili verilerin doğruluğundan emin olunuz, hatalı veriler yanlış sonuçlara neden olur.
  • Çalışmanızla ilgili verileri düzenleyiniz, düzensiz veriler yanlış anlamalara neden olabilir.
  • Çalışmanızla ilgili verileri uzmanlarımızla paylaşmanız, teslim süresini kısaltır.

İstatistiki analizler daha çok SPSS ve Minitab programları ile yapılmaktadır. Bunun yanında bazı özel konular(ekonometri vb.) için özel yazılımlar da kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu konuda uzman kişilerin bu çalışmaları yürütmesini gerektirmektedir. tezhazirlamamerkezi.com olarak istatistiki analizleri yürütecek profesyonel bir takım kurma çalışmamız devam etmektedir.

Çalışmanızla ilgili detayları talep formu ile tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Temsilci arkadaşlarımız size en kısa sürede ulaşacaklardır.

İstatistik Analiz