Kadir Has Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Kadir Has Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Kadir Has Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Kadir Has Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Kadir Has Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Kadir Has Üniversitesi tez yazım yönergesi
Kadir Has Üniversitesi Tez yazım kuralları
Kadir Has Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Kadir Has Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Kadir Has Üniversitesi Tez düzenleme
Kadir Has Üniversitesi intihal oranı düşürme
Kadir Has Üniversitesi tez merkezi

Kadir Has Üniversitesi için tüm tez, proje, ödev yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu