Sitemizden Hizmet Talebinde Bulunmadan Önce Lütfen Bu Şartları Okuyunuz

1- Çalışmanın teslim tarihine, ara teslimler sonrasında revizyon sürelerinin ve oluşabilecek diğer gecikme sürelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

2- İçindekiler ve Kaynakça gibi kısımlar da sayfa sayısına dahildir. Sayfa sayısı hesaplanırken metinler times new roman 12 punto ve 1.5 satır aralığı olarak dikkate alınır. Çalışmaların kapak, teşekkür sayfası, cv gibi iletişim bilgilerini gösteren veya özel bilgiler içeren kısımları tarafımızdan yapılmamaktadır.

3- Çalışmaların konusu, kurgusu, çerçevesi ve sistemi baştan sizin isteğinize göre oluşturulduğu halde çalışmanın ortasında veya bitiminde değişiklik talepleri gelmektedir. Bu da bir akademik çalışma için harcanan çalışma süresini ve emeğini ciddi şekilde artırmaktadır. Çalışmanız sizin istediğiniz kurguda ve çerçevede yapıldığı halde çalışmaya sizden veya danışmanınızdan kaynaklanacak yeni ekleme ve kurgusal değişiklikler ilave bir zaman ve emek gerektireceği için bu ek çalışmaların karşılığına göre de ek ücret alınacaktır.

4- Çalışmanız bittikten sonra süre koşullarına uyularak yapılacak kurguyu bozmayan ve küçük değişikliklerden (en fazla iki kez olduğu taktirde) ek ücret talep edilmeyecektir. İçindekiler bölümü, çalışmanın konusu, amacı ve yöntemine ilişkin içerik sizin tarafınızdan kabul edildiği takdirde çalışmada daha sonraki aşamalarda silinecek başlıklar bizim sorumluluğumuzda değildir. Eklenecek başlıklar için ise çalışmanın gerektirdiği iş yüküne göre ücret karşılığı çalışma yapılır.

5. Çalışmanın tamamına yönelik revizyon talebi süresi, çalışmanın teslim tarihinden sonra 15 güne kadar geçerlidir. Bu süre 15 günü geçmesi durumunda revizyon talebi kabul edilmeyecektir. Bölüm teslimlerinden sonra ise en geç 7 gün içinde talepler varsa iletilmelidir.

6. Teslim edilen işlerden 15 gün içerisinde yazılı geri dönüş alınamayan işler, doğru ve istenilen şekilde tamamlanmış olarak sayılacaktır. Bölüm teslimlerinden sonra ise 7 gün içinde yazılı geri dönüş yapılmazsa aynı şartlar geçerlidir.

7- Okulların maks. intihal/benzerlik oranı değişiklik göstermekle birlikte genel olarak %30 üst sınır olarak kabul edilir. Biz de %30 üst sınır olarak dikkate alıyoruz. Daha düşük oranlarda benzerlik istenildiği taktirde bildirilmelidir, bu durumda farklı fiyat uygulanması gerekmektedir. İntihal oranının düşürülmesi istenildiği takdirde (genellikle böyle bir durum söz konusu olmamakla birlikte) intihal raporunu Turnitin portalından geçirdikten sonra (intihal yerlerini gösterir bir şekilde) tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.

8- TEZHAZIRLAMAMERKEZİ.com tarafından sunulan akademik hizmetler, danışmanlık ve akademik yardım kapsamındadır. Talep edeceğiniz her tür çalışma, yalnızca araştırmalarınızda yardımcı olması ya da/ve de referans oluşturması amacıyla hazırlanacaktır. Bu nedenle doğruluğu-tutarlılığı kontrol edilmeyen ve uygun şekilde referans verilmeyen TEZHAZIRLAMAMERKEZİ.com danışmanlık hizmetleri, herhangi bir yayın organında kullanılmamalıdır. Hazırlanan çalışmaları bu amaçlar dışında kullanmanızın sorumluluğu size aittir.

9- TEZHAZIRLAMAMERKEZİ.com sitesi danışanlarla (hizmet alan) uzmanları (tez-proje danışmanları) bir araya getirmek ve iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemiz, aldığınız hizmetlerde sadece aracılık görevi yapmaktadır. Verilen hizmetlerle alakalı olarak sorumluluğumuz bu çerçevede değerlendirilmelidir.

10- TEZHAZIRLAMAMERKEZİ.com sitesi 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında Danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bu çerçevede TEZOFİSİ.com olarak misyonumuz, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında akademik anlamda bilgi alma ve danışmanlık hizmeti vermektedir. TEZHAZIRLAMAMERKEZİ.com sitesi bilim ve akademik etik değerlerin hukuki sürecin dışında hareket etmemektedir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz
TEZ HAZIRLA MAMERKEZİ – Tezhazirlamamerkezi.com