Bir makale, tez veya ödev çalışması yürütmeden önce yapılacak ilk iş, bu makalenin, tezin veya ödevin konusu ile ilgili literatür araştırması yapmaktır. Bir literatür araştırmasında, belli bir konu ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenir. Bu çalışmalar çoğu kez makalelerdir. Literatür araştırmalarında genellikle son on yılın popüler ve konu ile direk ilgili çalışmaları incelenir. Bu incelemede, incelenen çalışmaların kısa bir özeti hazırlanır. Bu özette, çalışmanın literatüre katkısı vurgulanır.

Literatür taraması çalışmalarının temel amacı, bir konu ile ilgili yapılmış mevcut çalışmaları inceleyerek bu çalışmaların eksik yönlerini keşfetmektir.

tezhazirlamamerkezi.com olarak; ödev, tez ve diğer çalışmalarınız için literatür araştırmaları yürütebilmekteyiz. Literatür araştırmaları, uluslararası akademik veritabanları kullanılarak yapılabildiği gibi Türkçe kaynaklar kullanılarak ta yapılabilmektedir.

Bir konuda literatür araştırması çalışması yürütülebilmesi için, çeşitli başlıklarla ilgili makale, kitap ve diğer yayınların incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kaliteli bir literatür araştırması çalışması yürütebilmemiz için, ana konunuzla ilgili incelenecek başlıkları bize açık ve doğru bir şekilde bildirmeniz gerekmektedir. Ana konunuzla ilgisiz başlıklar sunulması, literatür araştırması çalışmasının kalitesini azaltır.

Literatür araştırması ile ilgili ön sipariş verirken aşağıdaki uyarıları dikkate almanız, çalışmanızın kalitesini artıracaktır.

  • Ön sipariş formuna konunuzun başlığını açık ve doğru bir şekilde giriniz.
  • Araştırılacak konu başlıklarını belirleyiniz ve ön sipariş formunda “Sipariş Tanımı” kısmında belirtiniz.
    Ör: Tam sayılı programlamanın üretim sistemlerinde kullanılması,
    Tam sayılı programlama ve üretim uygulamaları vb.
  • Literatür araştırmanızla ilgili ayrıntıları(çalışma dili, incelenecek çalışma sayısı, kaynak özellikleri vb.) sipariş formuna dikkatli bir şekilde giriniz.

Literatür araştırması çalışmanız için talep formu linkini tıklayınız.

Literatür Taraması