MBA(Master of Business Administration) tanım olarak, İşletme Yüksek Lisansı veya İş İdaresi Yüksek Lisansı anlamına gelmektedir. Bu programın amacı, üretim ve hizmet sektörlerindeki değişimin, gelişmelerin ve disiplinler arası etkileşimin farkında olan uzman yöneticiler yetiştirmektir. Bu programda, yöneticilerin veya yönetici adaylarının gerçek hayatta karşılaşabileceği sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilebilecek çözümler tartışılmaktadır. Sonuçta bu program, katılımcıların iş hayatını gerçekçi bir şekilde algılamalarını sağlar.

MBA programlarında yürütülen çalışmalar, daha çok pratik hayata dönük ödev ve projelerdir. Bu programa katılan öğrenciler, gerçek hayatın problemlerini yakından izlemeli ve bu problemlere çözüm üretebilmelidir. Ancak çoğu kez yoğun iş baskısı altında olan öğrenciler, hem gerçek hayatı yakından takip edemeyebilir hem de çözüm için yeterli metot ve analiz bilgisine sahip olamayabilirler.

tezhazirlamamerkezi.com, MBA programlarındaki uygulama, proje ve bitirme çalışmaları için danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz. Akademik danışmanlık hizmetleri, sizinle iletişim halinde olmaksızın sizin yerinize bir akademik çalışmanın yürütülmesi olarak algılanmamalıdır. Akademik danışmanlık hizmetlerimiz, öğrenme esaslıdır ve sistemimiz üzerinden sizlerle müşterek olarak yürütülmektedir.

MBA programı ile ilgili çalışmanız için sipariş verirken aşağıda belirtilen uyarıları dikkate almanız çalışmanızın kalitesini artıracaktır.

  • Danışmanınızla görüşerek bir çalışma planı hazırlayınız.
  • Bu çalışma planı için bir ön hazırlık yapınız(literatür,genel içerik, mevcut uygulamalar ve örnekler gibi).
  • Bu çalışma planını, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmına giriniz.
  • Çalışmanızın konusunu açık ve ayrıntılı olarak, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmına giriniz.
  • Çalışmanızla ilgili sizden istenenleri ve beklenenleri, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmına giriniz.
  • Çalışmanızla ilgili ana içeriği, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmına giriniz.
  • Çalışmanızla ilgili püf noktaları ve çalışmanızın kısıtlarını, sipariş formundaki “Sipariş Tanımı” kısmına giriniz.
  • Çalışmanızda uygulama çalışması varsa, bu uygulama hakkında bilgi veriniz.
  • Almak istediğiniz danışmanlık hizmetinin içeriğini “Sipariş Tanımı” kısmına giriniz.
MBA Tezi Hazırlama