Medipol Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Medipol Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Medipol Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Medipol Üniversitesi tezleri için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Medipol Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Medipol Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Medipol Üniversitesi tez yazım yönergesi
Medipol Üniversitesi Tez yazım kuralları
Medipol Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Medipol Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Medipol Üniversitesi Tez düzenleme
Medipol Üniversitesi intihal oranı düşürme
Medipol Üniversitesi tez merkezi

Medipol Üniversitesi için tüm yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Medipol Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu