Özyeğin Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Özyeğin Üniversitesi lisans, yüksek lisans, MBA, master ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Özyeğin Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Özyeğin Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Özyeğin Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

Özyeğin Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi için hazırlanmış örnek tezler, örnek projeler, tez örnekleri, proje örnekleri temin edilir. Özyeğin Üniversitesi için tez proje yazımı öncesinde tez konuları veya proje konuları isterseniz tez konu tespiti, proje konu tespiti, konu belirleme hizmeti veriyoruz.

Özyeğin Üniversitesi tez yazım yönergesi
Özyeğin Üniversitesi Tez yazım kuralları
Özyeğin Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Özyeğin Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Özyeğin Üniversitesi Tez düzenleme
Özyeğin Üniversitesi intihal oranı düşürme
Özyeğin Üniversitesi tez merkezi

Özyeğin Üniversitesi için tüm tez, proje, ödev yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Özyeğin Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu