Tüm danışmanlık hizmetleri gönderilen bilgiler ve akademik yazım standartları dikkate alınarak uzman danışmanlar tarafından azami dikkat ve özen gösterilerek, profesyonel bakış açısı ile yürütülmektedir.

Akademik çalışmalar için aşağıdaki adımları içeren bir süreç izlenmektedir:

– Çalışmayla alakalı gerekli bilgi ve belgeler için akademik ortamlarda ön tarama çalışması yapılır.
– Konuyla ilgili temin edilen verilerle ön araştırma yapılır.
– Konuyu ele alan, deneyimli araştırmacı ya da araştırmacılar istenen çalışmayı gerekli şekilde çalışma şartlarımıza uygun olarak gerçekleştirir.
– Çalışma sürecinde karşılıklı iletişim sağlanarak talepler güncellenir. Çalışma esnasında alınan bildirimlerle olası istenmeyecek noktaları düzeltme imkanı bulunuyor.
– Tamamlanan dökümanlar gönderilmeden önce içerik ve dil bakımından gözden geçirilip kontrol edilir.

Tez ve Proje Hazırlama Aşamaları:

Tez Hazırlama Aşamaları : Kaynak araştırma çalışması, bulunan kaynakların derlenmesi, toplanan materyallerin birleştirilmesi, yazım sonrasında çalışmanın istenilen formata göre düzenlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Kaynak tarama çalışması: Üniversite, kütüphane, internet, gibi yerlerde ilgili kitap, makale, süreli yayın, ansiklopediler araştırılarak kullanılacak bölümler digital ortama belli formatlarda aktarılmaktadır.

Kaynakların Derlenmesi: Bulunan kaynaklardan çalışmanın içinde kullanılması uygun bölümler konuyla ilgili danışman tarafından derlenmekte ve belirli kriterlere göre yorumlanmaktadır. Derleme esnasında en uygun ve mümkün olduğu kadar fazla kaynağın kullanılmasına özen gösterilir.

Tez yazımı ve tezin yazım formatına göre düzenlenmesi: Çalışmalar tüm veriler derlenip taslak olarak hazırlandıktan sonra konusunda deneyimli danışman tarafından istenilen formata göre düzenlenir.