imagesProje hazırlama konusunda tezhazirlamamerkezi.com sitemizden uzman desteği alabilirsiniz. Proje hazırlama için her bölüm ve her konuda öğrencilere tam destek sağlıyoruz. Proje hazırlamaya ayıracak zamanınız yoksa veya bu konuda tecrübe eksikliğiniz varsa uzman proje hazırlama danışmanları size destek olsun. Çalışmanızla ilgili detayları bize iletmeniz halinde danışmanlarımız sizlere proje hazırlama, bitirme projesi hazırlama, proje ödevi hazırlama gibi konularda makul ücretler ile hizmet vereceklerdir. Proje hazırlama alanında destek verdiğimiz konular;

Proje Konusunun Seçimi;

Bölümünüzle ilgili olarak proje konusu belirlemede sizlere yardımcı oluyoruz. Çalışmanızla ilgili bir kaç konu önerisi size iletiliyor. Konu tespiti aşaması tamamlandıktan sonra proje danışmanınızın seçtiği konu hakkında proje taslağı (outline) hazırlama aşamasına geçiliyor. Proje konusunu siz belirlemişseniz ve bu konuda danışman hocanızdan onay aldıysanız proje konunuzla ilgili olarak ön çalışma olan (outline) taslak çalışması sürecinde profesyonel kadromuzla yanınızdayız.

Proje Araştırma Metodu ve Proje taslağını oluşturma;

Proje çalışmanızın taslağında bulunan bölümlerden biriside Proje çalışmanızı hazırlayacağınız araştırma metodu belirlemedir. (outline)Taslakta kısa ve öz bilgilere yer verilmektedir. Taslakta yer alan kısımlar;

  • Proje çalışmanızın konusu
  • Proje çalışmanızın araştırma metodu
  • Proje çalışmanızın içindekiler kısmı
  • Proje çalışmanızın geçici kaynakça bölümüdür.
Proje Çalışmanız İçin Geçici Kaynakça Oluşturma;

Proje çalışmanızda kullanacağınız 1-2 haftalık kaynak taramasıyla oluşturulan ve çalışmanızın içeriğindeki yerli-yabancı kaynakları gösteren Proje taslağınızın son kısmıdır.

Proje Yazma Aşaması;

Proje taslak kısmı tarafınıza gönderdikten sonra sizden geri bildirim beklenir. Geri bildirim olumlu yada olumsuz olabilir. Olumsuz olduğu taktirde taslak tekardan danışman hocanızın istediği şekilde tasarlanır ve bu aşama olumlu oluncaya kadar devam eder. Genellikle yaptığımız Proje taslakları ilk seferde kabul edilmektedir. Proje çalışmanızın outline kısmıyla ilgili olarak sizden gelecek geri bildirim sonucu olumlu olması durumunda çalışmanızın yazım aşamasına geçilir. Proje yazımı profesyonel kadromuz tarafından sağlanmakta olup sizin vereceğiniz süreye kadar tamamlanmak üzere hızlı bir şekilde kaynak taraması ve literatür taraması yapılarak titizlikle hazırlanmaktadır.

Proje Yazımı Bittikten Sonraki Süreç;

Proje yazımı sürecinin son aşaması tez yazımı bittikten sonraki süreçte sizden okulunuzun tez yazım formatı istenir ve hazırlanmış olan çalışmanız Proje formatınıza göre düzenlenerek son halini alır. Son hali size mail olarak gönderilir. ve sizin yapmanız gereken en son süreçte Proje çalışmanızı ciltleyip sunum için hazırlamaktır.