Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisans, yüksek lisans, MBA, master ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi için tez yazımı