İstatistik Analiz

İstatistiki analizler birçok çalışmanın(proje, ödev, tez vb.) temelini oluşturmaktadır. İstatistiki çalışmalarda genel olarak veri analizi ve yorumlama çalışmaları yürütülmektedir. İstatistiki çalışmalarda genellikle; Verilerin toplanması Verilerin düzenlenmesi Verilerin istatistiki yazılımlara yüklenmesi Verilerin analizi Verilerin yorumlanması çalışmaları yürütülür. İstatistiki çalışmalarda en önemli