Giresun Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Tez yazım kılavuzu, Üniversite lisans, yüksek lisans, MBA, master ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Üniversite için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her

İstatistik Analiz

İstatistiki analizler birçok çalışmanın(proje, ödev, tez vb.) temelini oluşturmaktadır. İstatistiki çalışmalarda genel olarak veri analizi ve yorumlama çalışmaları yürütülmektedir. İstatistiki çalışmalarda genellikle; Verilerin toplanması Verilerin düzenlenmesi Verilerin istatistiki yazılımlara yüklenmesi Verilerin analizi Verilerin yorumlanması çalışmaları yürütülür. İstatistiki çalışmalarda en önemli