Anadolu Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Anadolu Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Anadolu Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Anadolu Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir.