Tez için anket soruları hazırlama hizmeti veriyoruz. Ayrıca anketleri uygulamanız ve verileri göndermeniz halinde gerekli spss analizleri tarafımızdan yapılamaktadır. Spss anket analizi için öncelikle anket sorularını hazırlıyoruz. Sonrasında sahada anketleri doldurtup sonuçlarını gönderiyorsunuz. Gönderilen verilere göre gerekli tüm anket analizleri yapılıyor. Tez iiçn anket hazırlama işleri profesyonel analiz kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

Tez için anket hazırlama