Tez merkezi, tüm akademik çalışmalarda sizlere destek veren ve alanında ihtisas sahibi uzmanlardan kadrosu oluşmuş destek ve danışmanlık sitesidir. Tez Hazırlama Merkezi tez hazırlama sürecinin başından sonuna kadar belli çerçeve dikkate alınarak size ücretli danışmanlık hizmeti verir.

Tez yazımı öğrenci için bazı olumsuz koşullar sebebiyle zorlu bir çalışmadır. Tez Hazırlama Merkezi bu zorlu süreci sizlerin en olumlu şekilde atlatmanızı temin etmek amacıyla devreye girer ve tez yazma sürecinde yaşamanız muhtemel sorunların çözümünde silere destek verir. Tez merkezi sayesinde tez konusu tespiti, tez literatür taraması, tez için kaynak toplanması, kaynakların derlenmesi ve yazımı, analiz varsa analizlerin yapılması ve tezin tamamlanması gibi çalışmalar sizler için yük olmaktan çıkmaktadır.

Tez Hazırlama Merkezi bu çalışmalarda sizlere destek olarak tezinizin hazırlanmasında sizlere yardımcı olmaktadır. Eğer tezinizi tamamlamışsanız gene tezin son kontrollerinin yapılması, düzeltmelerin yapılması, okulun yazım kılavuzuna göre tez formatının düzenlenmesi ve tezin okula teslim edilecek bir şekle sokulması hizmetlerini verir.

Bizimle irtibata geçmek istiyorsanız çalışmanızla ilgili detayları talep formu ile tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Tez Merkezi Nedir?