Ticaret Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Ticaret Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Ticaret Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Ticaret Üniversitesi tezleri için taz yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Ticaret Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir. Ticaret Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır.

Ticaret Üniversitesi tez yazım yönergesi
Ticaret Üniversitesi Tez yazım kuralları
Ticaret Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Ticaret Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Ticaret Üniversitesi Tez düzenleme
Ticaret Üniversitesi intihal oranı düşürme
Ticaret Üniversitesi tez merkezi

Ticaret Üniversitesi için tüm tez, proje, ödev yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Ticaret Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu