Uludağ Üniversitesi tez yazım kılavuzu, Uludağ Üniversitesi lisans, yüksek lisans, MBA, master ve doktora öğrencilerinin tez, proje ve ödev hazırlarken şekil şartlarını dikkate alacakları kuralları gösteren tez yazım kılavuzudur. Uludağ Üniversitesi için tez yazımı yaparken tezi üniversitenizin yazım kılavuzu çerçevesinde hazırlamak gerekir. Tez yazım kuralları ve dolayısıyla her üniversitenin tez yazım kılavuzu üniversite, hatta fakültelere göre değişiklikler gösterebilir. Üniversitenize teslim edilecek tez, proje ve ödevler için çalışmanızı düzenleyeceğiniz tez yazım kılavuzu üniversite web sitesinden temin edilebilir.

Tez Hazırlama Merkezi sitemiz tez hazırlama, proje yazımı, ödev hazırlama çalışmalarında destek ve danışmanlık hizmeti verdiği gibi tez düzenleme ve tez yazım kılavuzu çerçevesinde yazım kılavuzuna uyarlama hizmeti de vermektedir. Uludağ Üniversitesi tezleri için tez yazım kılavuzuna göre tez düzenleme hizmeti veriyoruz. Uludağ Üniversitesi için tez proje ödev hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

Uludağ Üniversitesi tezleri için eğer intihal oranı istenilenden yüksek çıkmışsa intihal oranı düşürme çalışması yapılır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi için hazırlanmış örnek tezler, örnek projeler, tez örnekleri, proje örnekleri temin edilir. Tez proje yazımı öncesinde tez konuları veya proje konuları isterseniz tez konu tespiti, proje konu tespiti, konu belirleme hizmeti veriyoruz.

Uludağ Üniversitesi tez yazım yönergesi
Uludağ Üniversitesi Tez yazım kuralları
Uludağ Üniversitesi Tez proje yazım kılavuzu
Uludağ Üniversitesi Tez ve rapor yazım yönergesi
Uludağ Üniversitesi Tez düzenleme
Uludağ Üniversitesi intihal oranı düşürme
Uludağ Üniversitesi tez merkezi

Uludağ Üniversitesi için tüm tez, proje, ödev yazım taleplerinizi talep formu ile gönderebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu