Uzaktan eğitim yüksek lisans programları farklı şehirlerde olmasına rağmen istediği üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler açısından ciddi bir avantaj sağlamıştır. Uzaktan eğitim sayesinde öğrenci istediği zamanlarda derslerini takipe derek ve internet üzerinden sınavlarına girerek hem iş hayatına devam edebilmekte hem de başka şehirde olmasına rağmen istediği üniversitenin yüksek lisans programına kayıt yaptırarak eğitimine devame tmektedir. Uzaktan yüksek lisans yapmanın başlıca avantajları şu şekildedir:

 • Derslere gitmeniz gerekmez.
 • Dersler online olarak yürütülür, genellikle akşam saatlerinde olur ve kayıt edildiğinden daha sonra izleyebilirsiniz.
 • Uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puanı şartı aranmaz.
 • Birçok programa ilgili alanın lisans mezunu olmasanız bile kayıt yaptırabilirsiniz.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Uzaktan Tezli Yüksek Lisans Programı:

 • İnternet ve Bilişim Teknoloji Yönetimi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • İngiliz Dili Eğitimi
 • İşletme
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Arap Dili Eğitimi
 • Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
 • Uluslararası İlişkiler

Akdeniz Üniversitesi

Program

 • Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amasya Üniversitesi

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Sınıf Öğretmenliği

Anadolu Üniversitesi

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

 • Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği
 • Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Bilim Dalı (Online)

Ankara Üniversitesi

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans:

 • İnsan İlişkileri
 • Gazetecilik
 • Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Enformatik

Atatürk Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme (Türkçe)
 • Güvenlik Adli Bilimler
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe)
 • Pazarlama
 • İşletme (İngilizce)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Türkçe Eğitimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim

Atılım Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Yönetimi (Türkçe E-MBA) Yüksek Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • e-MBA Yüksek Lisans Programları
 • Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Uzaktan Öğretim Pazarlama
 • e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Bartın Üniversitesi

Tezsiz yüksek lisans programları:

 • Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi

Program:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Beykent Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Bankacılık ve Finans
 • İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim

Bülent Ecevit Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Celal Bayar Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Mühendislik Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yüksek Lisans Programları

 • Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Çukurova Üniversitesi

E-MBA Programları

 • İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Pazarlama
 • İşletme ve Teknoloji Yönetimi
 • Muhasebe
 • Bankacılık ve Finans

Dicle Üniversitesi

Program:

 • İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Kalite Yönetimi Uzaktan Eğitim
 • Deniz Turizmi
 • İngilizce İşletme Yönetimi

Ege Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • E-MBA Programı
 • Lojistik Yönetimi
 • İşletme
 • İktisat
 • Finans Ekonomisi ve Yönetimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek Lisans Programları

 • Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Adli Bilişim
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Bilişimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar Eğitimi
 • Elektronik – Bilgisayar Eğitimi
 • Sağlık Kurumları Yönetimi

Gaziantep Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Hacettepe Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı
 • Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı

Işık Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)

İnönü Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

İstanbul Arel Üniversitesi

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Yönetim ve Organizasyon
 • İşletme Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • Muhasebe ve Finansman
 • Pazarlama Yüksek Lisans

İstanbul Aydın Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • E-İşletme

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Uzaktan Yüksek Lisans Programları

 • e-MBA Türkçe
 • e-MBA İngilizce
 • Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim
 • İslami Finans Uzaktan Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları

 • eMBA (Tezli / Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
 • eLojistik (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Programlar:

 • Bilişim Teknolojileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşletme

İstanbul Medipol Üniversitesi

Program:

 • Sağlık Yönetimi

İstanbul Üniversitesi

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Enformatik
 • Finansal Ekonometri
 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı
 • Müze Yönetim Bilim Dalı
 • Kültürel Miras Alanlarının Yönetim Bilim Dalı

Daha detaylı bilgi için:  TIKLAYINIZ

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • E-MBA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

 • İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Dış Ticaret ve Kambiyo Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Karabük Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)
 • İşletme (Tezsiz)
 • Kamu Yönetimi (Tezsiz)
 • Girişimcilik (Tezsiz)
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezsiz)

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kastamonu Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • TFSR Uzmanlığı ve Bağımsız Denetim Tezsiz Yüksek Programı

Kırklareli Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Turizm İşletmeciliği Yönetimi

Kocaeli Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Tıbbi Acil Durum Yönetimi ve Afet Tıbbı
 • E- İşletme

Maltepe Üniversitesi

Programlar

 • E-MBA Tezsiz (Türkçe)
 • E-MBA Tezsiz (İngilizce)

Marmara Üniversitesi

Programlar

 • Mühendislik Yönetimi
 • İş Güvenliği

Mersin Üniversitesi

Programlar

 • Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yonetimi
 • İşletme
 • Kadın Araştırmaları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma
 • Kalite Yönetimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Program

 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı

Namık Kemal Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Yerel Yönetimler
 • Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
 • Sağlık Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Mahalli İdareler ve Şehircilik
 • Maliye
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Middle East Studies
 • Finans ve İktisat
 • Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri
 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • Bilişim Teknolojileri
 • Mühendislik Yönetimi
 • Bilişim Sistemleri
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Kalite Yönetimi
 • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
 • Önleyici Rehberlik
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Selçuk Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim  Tezsiz Yüksek Lisans
 • İktisat Uzaktan Eğitim  Tezsiz Yüksek Lisans
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Yüksek Lisans
 • Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yalova Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler